Ekonomik Bir Çeltik Tarımı İçin Ekimden Hasada İzlenecek Yetiştirme Tekniği Uygulamaları

Çeltik, yetiştirme işlemi, diğer ürünler ile karşılaştırdığımızda, biraz daha fazla bilgi ve tecrübe isteyen bir uygulamadır. Bu nedenle, ürün yetiştirilmesi sırasında, yapılacak küçük bir uygulama hatası, önemli ürün kayıplarına sebep olabilmektedir. O nedenle, çeltik tarımı işi bir kültür ve gelenektir. Çeltik tarımı, dededen toruna geçen bir kültürdür. Eğer, generasyonlar arasında bir kopukluk olursa, unutulur gider, o yöre veya bölgede bir daha yapılmaz, Çukurova veya Ege, bundan 30-40 yıl önce önemli çeltik üretim bölgeleriyken, günümüzde bu bölgelerde hiç çeltik tarımı yapılmamaktadır. Çünkü çeltik tarımını yapan nesil kalmamıştır.

Tarımsal üretimi çöpten nasıl kurtarırız?

Tarımsal üretimi çöpten nasıl kurtarırız?

Nazmi Gündüz SFT Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye, son yıllarda uygulanan yanlış politikalar sonucu, tarımda kendine yeterliğini kaybetti. Tarım ürünlerinde Net İthalatçı Ülke haline getirilen ülkemizde, hem üretim, hem de bu ürünleri üreten çiftçi sayısı azaldı....

daha fazla bilgi edinin